Театрално представление изнесено пред богът на веселието и безкрайните празници. Дионисий напрегнато журира театралната игра. Шутът на щастието и радостта танцува върху бялото поле на шахматната дъска символизираща животът докато върху черното поле е неговата пълна противоположност. Пред него е изборът поднесен като двете пълни танцуващи чаши. Едната е силен коктейл от щастие и радост докато другата е отново пълната и противоположност- смесица от скръб, тъга и печал.

……………………………………………………………..
Запитване относно
илюстрацията “Представление”
може дa отправите на
E-mail: irina.mollova@gmail.com
……………………………………………………………..

Детайли

Оригинал
Материали Цветен кадастрон
Стил Сюрреализъм Илюстрация
Техника Цветна графика, тех.цветен туш, рапидограф
Размер 50 x 60 см
Цена 380